Å sy sammen mange enkeldeler

Jeg har brukt de siste to ukene på å lese antologien Piecing together systematic reviews and other evidence syntheses, redigert av Margaret J. Foster og Sarah T. Jewell. Og for å berolige eventuelle lesere – jeg har ingen planer om et karriereskift. Min motivasjon for å lese en slik bok baserer seg på faglig nysgjerrighet og hvordan man best kan legge til rette for slike tjenester i et fagbibliotek. Som kanskje enkelte vet er jeg er til tider forbauset, fortvilet og forbannet over hvor lettvint ledere på ulike nivåer forholder seg til aktuelle tema uten å gå inn i det og forstå implikasjonene. Papegøyeledere er absolutt ikke idealet mitt. I 2023 er en av målsetningene mine å fordype meg mer og synse mindre, men uten at jeg skal påberope meg noe i nærheten av ekspertise. I min verden er det fortsatt stor forskjell på å lese om noe og å kunne noe man gjør jevnlig. Jeg tror en faglig, stødig praksis- og kunnskapsorientert innsikt og forståelse fra ledernivåene gir bedre kontrollspørsmål, prosesser og resultater når nye tjenester skal utvikles, igangsettes og driftes.

Tilbake til bokomtalen: Tittelen på boka forklarer godt tematikken for publikasjonen. Gjennom bokas 22 enkeltbidrag får vi et godt og dokumentert innblikk i hva arbeid med systematiske oversikter og andre kunnskapssynteser/-sammenstillinger innebærer. De senere årene har arbeid og tjenesteutvikling knyttet til systematiske oversikter blitt et relativt vanlig innslag i arbeidsdagen for mange bibliotekarer i norske fagbibliotek, og skal dette utvikles videre på en bærekraftig måte innenfor allerede stramme ressursrammer må alle involverte utvikle forståelsen for kompleksiteten og kompetansen som kreves for å utarbeide gode kunnskapssynteser.

Boka jeg omtaler her i dag består av 7 hoveddeler, som ikke nødvendigvis må leses i rekkefølge hvis man kjenner til temaet fra tidligere. Slik denne boka er organisert går det helt fint å hoppe inn der man ønsker. I del 1 – The Big Picture – får leseren en generell og bred innføring i tematikken forskningssynteser og systematiske oversikter. Hva er det og hvorfor har det fått så stor aktualitet i stadig flere vitenskapsområder blir forsøkt besvart her. I del 2 – Plan – introduseres vi for de ulike fasene i planleggingen for gjennomføringen av systematiske oversikter og ikke minst betydningen av god planlegging. I den neste seksjonen (del 3) –  Identify – handler det om temaer og problemstillinger mange bibliotekarer og andre søkespesialister raskt kjenner seg hjemme i: Søk i og kunnskap om databaser, presisjon (precision) og fullstendighet (recall) og søking etter grå litteratur. I del 4 – Evaluate – settes fokuset på hva som skal inkludere, ekskluderes ulike screeningsmetoder, og betydningen av å drøfte og begrunne valgene som tas underveis i prosessen. Her behandles tema som bias og kritisk vurdering av kildenes forskningsdesign underveis i prosessen med å gjennomføre en systematisk oversikt eller kunnskapssammenstilling. I den femte delen – Collect, Combine, and Explain – dreier det seg om å ta vare på, sette sammen og forklare resultatene fra tidligere faser i prosessen. I del seks – Summarize and Share – finner du bidrag om hvordan publisering kan skje på ulike trinn og måter underveis i prosessen mot ferdig resultat. I del sju – The Art of Puzzle Solving – som jeg leste først – handler det om hvordan de ulike brikkene legges sammen til et helhetlig bilde/resultat.

Jeg synes dette er en god bok som klarer å kombinere overordna, teoretiske perspektiver med de praktiske. Den heller muligens mer i retning av den empiriske og erfaringsbaserte kunnskapen, men jeg tror denne balansen fungerer fint for målgruppa. Så langt jeg kan vurdere det synes enkeltbidragene å holde en jevnt, høy faglig kvalitet, og redaktørene har klart å sette sammen enkeltdelene til et velfungerende hele. Litteraturhenvisningene ser ut til å være oppdaterte, og jeg innbiller meg derfor at boka gir en oppdatert status for arbeidet med kunnskapssynteser og systematiske oversikter. Det er naturligvis slik at man ut fra egen kunnskap og innsikt kan ønske seg mer om enkelte detaljer, men med de gode henvisningene bør det være enkelt å forfølge egne interesser på egen hånd.

En slik bok er naturlig nok relativt omfattende (345 sider). Kanskje for omfattende vil enkelte mene, men jeg tror organiseringen og systematiseringen av stoffet sammen med gode oppsummeringer etter hver bidrag, gjør boka leseverdig hvis man ønsker å gå litt under overskriftene og dypere inn i materien. Jeg vil tro at både nye og mer erfarne bibliotekarer og andre som jobber med systematiske oversikter vil finne interessant materiale i denne boka.

Bibliografiske opplysninger:

Foster, M. J. & Jewell, S. T. (Red.). (2022). Piecing together systematic reviews and other evidence syntheses. Rowman & Littlefield,. 

Reklame

En kommentar om “Å sy sammen mange enkeldeler

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s