RSS-nyheter

Etter at Google Reader ble nedlagt, var det ingenting annet å gjøre enn å bruke andre RSS-lesere. De har jeg aldri vært helt fornøyd med, og jeg har lett etter andre løsninger. Nå prøver jeg å bruke en løsning via Google Sheet. Den er ikke ferdig, men den viser i prinsippet hvordan jeg ønsker å ha det. Så får vi se om jeg får til alt jeg tenker på av funksjonalitet.