Zotero og Inciteful

Etter lanseringen av ChatGPT i november i fjor, må vi kunne si at vi har beveget oss inn i en storm av nye tjenester. Å sjekke ut alt som dukker opp, krever minst en utvidelse av døgnet til 48 timer og at andre arbeidsoppgaver settes på vent. Heldigvis får jeg mange relevante og gode tips, ikke minst via Twitter, og jeg prøver ut noen av de som vekker størst interesse. For en stund siden ble jeg tipset om tjenesten Inciteful, riktignok ikke helt ny, men som litt enkelt sagt kan hjelpe deg med å finne relevant litteratur raskere. Og grunnen til at jeg la merke til denne tjenesten i det som vrimler forbi, var koblingen den har til Zotero og måten tjenesten er bygd opp på.

Jeg har prøvd å bruke tjenesten og den fungerte ganske greit. Inciteful tilbyr p.t. to verktøy – Paper Discovery (PD) og Literature Connector (LC). Med den første, PD, kan man med å oppgi en DOI fra en artikkel («seed paper»), få tjenesten til å bygge opp et nettverk av forskningsartikler basert på siteringer, presentere beslektet litteratur i et grafisk grensesnitt. Med beslektet kan du få vist både lignende litteratur, det som anses som sentral litteratur på feltet i tillegg til sentrale forfattere og institusjoner innen feltet. Det andre verktøyet, LC, er laget for å bygge forbindelser mellom ulike fagfelt. Med utgangspunkt i to fagartikler kan LC gi det en interaktiv visning av hvordan disse artiklene evt. er forbundet med hverandre.

Kort oppsummert kan man forstå Inciteful som et verktøy som ut fra din(e) valgte siteringer bygge og analysere den underliggende strukturen mellom artikler i ulike fagområder. Dette i motsetning til tradisjonelle databaser hvor en fagartikkels betydning måles etter antall siteringer og emneord som passer til søket. På hjemmesida finner du mer informasjon om tjenesten og hvordan du kan bruke den. Erfaringsmessig får du mer ut av slike verktøy hvis du setter deg skikkelig inn i verktøyet før du tar det i bruk.

Så til forbindelsen mellom Inciteful og Zotero. Det er nemlig utviklet en plug-in som gjør det mulig å søke i Inciteful fra Zotero. Den kan du enkelt laste ned og installere hvis du vil (https://github.com/inciteful-xyz/inciteful-zotero-plugin). Det er forøvrig svært enkelt å overføre referanser fra Inciteful til Zotero.

Bibliografiske opplysninger:

Weishuhn, M. (2023). Inciteful: Citation network exploration. https://inciteful.xyz/